Teatrul Vienez de Copii – “Copiii Joacă Teatru” este o asociație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, înființată cu scopul de a dezvolta abilitățile de comunicare ale copiilor și tinerilor, în diverse domenii (literatură, artă, etc.) pentru a le dezvolta creativitatea și lărgi orizontul de cunoaștere. În parteneriat cu  Das Wiener Kindertheater  din Austria, asociația   Teatrul Vienez de Copii – “Copiii Joacă Teatru”   desfășoară proiectul “Copiii pe scenă”, cu scopul de a atrage copiii și tinerii spre teatru, ca modalitate educațională și recreativă de petuirecere liber. 

Teatrul pentru Copii din Viena a fost fondat în 1994 de Sylvia Rotter pentru a le oferi copiilor și tinerilor acces creativ la literatura mondială – o abordare care nu constă în comportament pasiv, ci mai degrabă le permite copiilor și tinerilor să fie ei înșiși ACTIVI și CREATIVI.

Teatrul de Copii din Viena a dezvoltat o metodă (numita metoda Rotter) pentru a facilita tinerilor din clase sociale diferite, vârste diferite și naționalități diverse accesul la emoție și entuziasm prin improvizație, ritm, dans și texte din literatura internațională și pentru a-i apropia de comorile utilizării limbajului. Ca mijloc distractiv de comunicare sub deviza: „Comunicare, în loc de violență”. Ca interfață între medierea culturală pentru copii, știință, formarea și educația continuă pentru asistenți și profesori, integrarea interculturală și responsabilitatea socială, Teatrul Vienez de Copii acționează deja cu succes ca partener de cooperare cu diverse instituții, cum ar fi Facultatea de Medicină a Universității din Viena, Institutul de Studii Germane de la Universitatea din Viena, Caritas, Universitatea din Londra, Universitatea din Oradea, Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj.

METODA ROTTER, dezvoltată și testată pe parcursul a peste zece ani de experiență, se concentrează pe următoarele cuvinte cheie și oferă copiilor perspective de viitor mai bun:

REZISTENTĂ LA STRES – FLEXIBILITATE – CREATIVITATE – ABILITĂȚI DE COMUNICARE – SPIRIT DE ECHIPĂ – EDUCAȚIE – MANAGEMENTUL CONFLICTULUI

Din 2015, Teatrul Vienez de Copii din România a construit cea mai mare inițiativă culturală și educațională cu accent pe teatru și dezvoltarea creativă în sala de clasă, care se extinde în toată țara. Până acum, s-au desfășurat 13 conferințe în diferite orașe mari din România, la care au participat deja peste 8.000 de profesori, iar evaluările reflectă constant reacții pozitive. Prin parcurgerea modulelor de exerciții folosite la Teatrul Vienez, copiii și tinerii deprind aptitudini precum rezistenţa la stres și flexibilitate în gândire. Cei mici descoperă noi mijloace de management al conflictului și își dezvoltă abilitățile de comunicare. Jocul în sine îi ajută să-și exploreze mijloacele lingvistice și fizice de exprimare, iar textele alese pentru spectacole le facilitează crearea unei legături cu operele marilor clasici ai literaturii universale.