Graficdesign: Barbara Theis
Website: powered by PaperBubbles

Drepturi de autor: Conținutul acestui site este protejat prin drepturi de autor. Informațiile sunt doar pentru uz personal. Orice utilizare ulterioară, în special stocarea în baze de date, duplicarea și orice formă de utilizare comercială, precum și dezvăluirea către terți – chiar și parțial sau în formă revizuită – fără acordul editorului este interzisă.

Protecția datelor: Când vizitați site-ul web, anumite date sunt înregistrate și utilizate pentru evaluări statistice. Aceste date nu sunt colectate de terți și nu sunt transmise acestora. Aceste date includ: Solicitare (numele fișierului solicitat), sistemul de operare, rezoluția ecranului, tipul și versiunea browserului și diverse proprietăți tehnice ale browserului. 

Disclaimer: Având în vedere proprietățile tehnice ale Internetului, nu se poate oferi nicio garanție pentru autenticitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție pe Internet. De asemenea, nu există nicio garanție pentru disponibilitatea sau funcționarea site-ului web în cauză și conținutul acestuia. Orice răspundere pentru daune directe, indirecte sau de altă natură, indiferent de cauzele acestora, care decurg din utilizarea sau indisponibilitatea datelor și informațiilor de pe acest site web este exclusă în măsura permisă legal.