PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA FĂCUTE CU UȘURINȚĂ PRIN CONȘTIENTIZARE, CONCENTRARE ȘI MOTIVAȚIE
18 noiembrie 2021

Teatrul Vienez de Copii – „Copiii Joacă Teatru” este o asociație non-guvernamentală al cărei scop este de a dezvolta abilitățile de comunicare ale copiilor și tinerilor, în diverse domenii (literatură, artă, teatru), pentru a le încuraja creativitatea și lărgi orizontul de cunoaștere.

În anul 2014, Teatrul Vienez de Copii – „Copiii Joacă Teatru” a demarat o iniţiativă educaţională naţională, ce are ca scop final înaintarea a două documente oficiale: o propunere de politică publică pentru introducerea de cursuri de artă teatrală ca opțional școlar și o propunere de politică publică de susținere a utilizării de elemente și tehnici teatrale în procesul de predare și învățare. Această inițiativă educațională a fost deja prezentată anterior în cadrul a doisprezece conferințe locale. În urma participării la atelierele de formare din cadrul conferinţelor organizate în anii trecuţi în orașe precum: Bucureşti (2014, 2019), Iași (2019), Sibiu şi Cluj (2015), Timișoara și Brașov (2016), Oradea și Bacău (2017), Baia Mare și Constanța (2018), Cluj (2019), un număr semnificativ de cadre didactice au aplicat metodele dobândite în activitatea curentă de predare la clasă sau de pregătire a trupelor de teatru.

Conferința de anul acesta își dorește să sprijine cadrele didactice și să le familiarizeze cu cauzele învățării slabe a copiilor; să înțeleagă modalitățile, prin care copiii pot fi motivați în învățare; să conecteze conștientizarea, concentrarea și motivația cu propriul stil de predare; să înțeleagă valoarea teatrului în procesul de învățare a copilului.

Prin prisma acestor subiecte și interese, conferința introduce în procesul predării- învățării următoarele trei concepte: conștientizarea (abilitatea de a înțelege ce se întâmplă în jurul tău, de a putea înțelege nevoile altora, de a simți lucruri în afara ta), concentrarea (a fi capabil să accepte ceea ce este spus sau scris, să rămână cu o temă), motivația (a fi interesat de un subiect și pregătit pentru procesul de învățare).

Toate acestea pot fi încorporate în activitatea legată de teatru, care poate – în circumstanțele potrivite – să fie distractivă, arătând bucuria comunicării și simțindu-ne vii în trup, suflet și minte. Este o pregătire ideală pentru procesul de învățare.

Conferinţa se adresează cadrelor didactice de toate nivelurile, iar scopul acesteia este familiarizarea cu cauzele învățării slabe a copiilor, înțelegere modalităților prin care copiii pot fi motivați în învățare; conectarea conceptelor de conștientizare, concentrare și motivație cu propriul stil de predare; înțelegerea valorii teatrului în procesul de învățare a copilului. Conferința are ca invitați specialişti şi profesionişti cu experienţă în domeniul psihologiei, educaţiei, educaţiei teatrale/pedagogiei teatrale şi mediului.

Conferința a avut loc în data de 18 noiembrie 2021, interval orar 17:00-20:00, online.

S-au eliberat diplome pentru participarea la conferinţă.

Invitați

Aceștia sunt invitații care vor vorbi la conferință.

Prof. dr. Carmen Postolache

Decan, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

Alex Ionescu

Inginer de Securitate, Fondator Winsider Seminars & Solutions Inc

Lector univ. dr. Oana Moșoiu

Facultatea de Stiințe ale Educatiei, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Adrian Opre

Decan, Facultatea de Psihologie si Stiințe ale Educatiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Sylvia Rotter

Fondator Teatrul Vienez de Copii, București

Prof. univ. dr. Carmen Postolache este Decan al Facultății de Biologie a Universității din București unde susține cursuri de Chimie generală, Chimie fizică și Ecotoxicologie la toate secțiile acestei facultăți. Își desfășoară activitatea de cercetare în cadrul departamentului de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, iar în 2018 Senatul Universității din București i-a acordat distincția „Profesorul anului 2018, în domeniul Științele Vieții și ale Pământului”. De-a lungul timpului, participă la numeroase proiecte naționale și internaționale, publică numeroase articole științifice în reviste indexate în Baza de Date Internaționale și deține trei brevete de invenţie. Este membră a mai multor asociații, organizații științifice care au urmărit aducerea de soluții la problemele mediului precum apa, mediul înconjurător, schimbarea climei.

Alex Ionescu este inginer de securitate de clasă mondială, arhitect de sisteme de operare și consultant în expertiza de software de sistem, dezvoltator de nucleu de sistem, instruire în securitate și inginerie inversă. Este coautor al ultimelor trei ediții ale seriei Windows Internals, împreună cu Andrea Allievi, Mark Russinovich și David Solomon. Munca sa a condus la remedierea multor vulnerabilități critice ale nucleului mai multor sisteme de operare și componente UEFI, precum și la zeci de erori care nu sunt legate de securitate. În 2011, Alex s-a alăturat CrowdStrike Inc., în calitate de arhitect șef fondator și mai târziu a fost vicepreședinte al Endpoint Engineering, unde a condus o echipă de 200 de ingineri și cercetători până la pensionarea sa în 2021. Înainte de aceasta, Alex a fost principalul dezvoltator de nucleu de sistem de operare pentru ReactOS. În timpul studiilor sale în informatică, Alex a lucrat la Apple pe nucleul iOS (sistem de operare Apple), încărcătorul de pornire și driverele în echipa originală a platformei de bază din spatele iPhone, iPad și AppleTV. Alex este, de asemenea, fondatorul Winsider Seminars & Solutions Inc., o companie specializată în software de sistem, inginerie inversă și traininguri de securitate pentru diverse instituții.

Lector univ. dr. Oana Moșoiu este titulara cursurilor de Teoria și metodologia evaluării educaționale, Politici sociale pentru copil și familie, Pedagogie Socială ale Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Oana este creator de curs, trainer în programe de educație nonformală și în programe de formare profesională continuă, coordonator de intervenții sistemice în cadrul proiectului POSE al Ministerului Educației și Cercetării, contribuie la inițierea și derularea proiectelor de cercetare precum Life Long Learning, POSDRU. De asemenea, Oana este membru în colectivele redacționale ale Revistei REPERE a Departamentului de Științele Educației și Revistei Studia Doctoralia a Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației.

Prof. univ. dr. Opre Adrian Nicolae este cadru didactic la Departamentul de Psihologie si decanul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. Domeniile sale de competenţă sunt: psihologie cognitivă, psihologia personalităţii, consiliere psihologica si aplicaţii ale ştiinţelor cognitive în educaţie. În ultimii 15 ani, preocuparile d-lui Opre s-au concentrat, cu prioritate, asupra proiectelor si programelor de dezvoltare a competentelor socio-emoționale la copii si adolescenti, respectiv de dezvoltare profesională a cadrele didactice din învațământul preunivesitar si universitar. Domnul profesor a participat în calitate de director, coordonator sau membru în proiecte de cercetare, cercetare-dezvoltare, naţionale şi internaţionale, a publicat studii ştiinţifice, cărţi. În plan practic aplicativ dl Opre a participat in calitate de coordonator si autor la proiectarea si elaboraea mai multor instrumente suport pentru programe de preventie, interventie corectivă, dezvoltare persoanală adresate copilor si adolescentilor (Programul SELF KIT, prerscolari si scolari mici; Toolkit, dezvoltarea abilitailor socio emotionale in copilarie si adolescenta – DASECA etc.)

Parteneri

galerie foto