Condiții de participare la preselecție:

Vârsta minimă pentru participare este de 7 ani.

Prețul atelierului de selecție este de 200 RON nerambursabili, pentru 2 zile a câte 3 ore.

 

Condiții de participare la cursul de teatru:

Condiția de participare la cursuri este de a trece de etapa atelierelor de preselecție. 

Vârsta minimă este de 7 ani. 

Întreaga stagiune durează aproximativ șase luni și se încheie cu spectacolele cu public. Cursurile sunt organizate pe durata anului şcolar, de două ori pe săptămână, durata unei întâlniri este de două ore.

Cost

Costul stagiunii de șase luni de cursuri de teatru, plătit într-o singură tranșă, este de 1850 RON. 

Această taxă acoperă, pe lângă orele de cursuri de teatru pe durata a șase luni și repetițiile de la finalul stagiunii inclusiv costumele, închirierea sălilor de spectacol, decor, recuzită, echipă tehnică (lumini, sunet, etc.), fotografii. 

Costul poate fi plătit și în două tranşe a câte 1025 RON fiecare, prima pană la 9 August, iar a doua până la 1 Noiembrie 2024.  

TaxĂ de anulare:
Se percepe o penalitate de anulare a participării la curs de 50%, dacă anunțul de anulare se face în perioada 23 August – 7 Septembrie. După această dată, în cazul neparticipării fără anunț sau renunțării la curs, costul integral al cursului devine nerambursabil. 

 

Condiții generale pentru participarea cursurile Teatrului Vienez de Copii

1.General:

Teatrul Vienez de Copii este o organizație neguvernamentală, non-profit, ale cărei activități au ca scop promovarea limbii, literaturii, teatrului, educației, artei și dezvoltarea creativității copiiilor și tinerilor.

2. Locație:

Conducerea și administrarea Teatrului Vienez de Copii se află la adresa Calea Victoriei 216, etaj 1, sector 1, București, România.

3. Înregistrare:

Înscrierile pot fi depuse folosind formularul online corespunzător. 

4. Îndatoririle copiilor participanți:

Cursanții trebuie să frecventeze cursurile în mod regulat și punctual. Practicarea regulată acasă a textelor și exercițiilor sunt o condiție prealabilă și decisivă pentru succesul producției! Învățarea replicilor și mișcării scenice a personajului în care copilul este distribuit este condiție esențială în apariția pe scene consacrate de teatru a copilului, cu public larg. Neînvățarea replicilor și mișcării scenice va avea ca rezultat distribuirea copilului într-un spectacol intern (cu părinți, prieteni și echipa Teatrului).
Este obligatorie menținerea pe toată durata stagiunii a unui comportament receptiv, atent, politicos și respectuos față de ceilalți copii din curs și față de echipa Teatrului Vienez de Copii. 

5. COST

Costul stagiunii de șase luni de cursuri de teatru, plătit într-o singură tranșă, este de 1850 RON. 

Această taxă acoperă, pe lângă orele de cursuri de teatru pe durata a șase luni și repetițiile de la finalul stagiunii inclusiv costumele, închirierea sălilor de spectacol, decor, recuzită, echipă tehnică (lumini, sunet, etc.), fotografii. 

Costul poate fi plătit și în două tranşe a câte 1025 RON fiecare, prima pană la 9 August, iar a doua până la 1 Noiembrie 2024 

6. TAXĂ DE ANULARE:
Se percepe o penalitate de anulare a participării la curs de 50%, dacă anunțul de anulare se face în perioada 23 August – 7 Septembrie. După această dată, în cazul neparticipării fără anunț sau renunțării la curs, costul integral al cursului devine nerambursabil. 
 
7. Eliminarea din curs sau ansamblu:

Dacă există motive importante, Teatrul Vienez de Copii are dreptul de a rezilia în orice moment această relație contractuală și de a exclude respectivul copil de la curs cu efect imediat. Motivele importante sunt în special:
– Întârzierea plății de la primul memento
– Abatere disciplinară gravă (de exemplu, dar fără să se restrângă doar la acestea, părăsirea neanunțată a sălii de curs sau a altor spații unde copiii desfășoară cursuri / repetiții / alte activități propuse de teatru, injurii directe sau online, lovire cu intenție, distrugere echipamentelor puse la dispoziție de teatru etc.)
– Trei absențe nejustificate de la orele de curs 
– Nerespectarea condiţiilor de predare, colegilor și membrilor echipei Teatrului Vienez de Copii. 

8. Obligația de supraveghere:

Supravegherea de către un membru al echipei Teatrului Vienez de Copii al cursanților este garantată doar din momentul în care intră și până când aceștia ies din sala de clasă sau din sala de eveniment sau de repetiție. Prin urmare, Teatrul Vienez de Copii nu își asumă nicio responsabilitate pentru traseele către sau dinspre sala de repetiții supravegheată. Acest lucru este valabil și pentru activitățile comune ,,în afara casei” (excursii, evenimente, repetiții, etc.) care au loc în cadrul funcționării Teatrului Vienez de Copii și formează o parte indispensabilă a lecțiilor. În astfel de cazuri, echipa Teatrului Vienez de Copii va prelua supravegherea doar după ce s-au întâlnit la punctul de întâlnire convenit și până la momentul încheierii respectivei activități. 

9. Răspundere:

Teatrul Vienez de Copii nu este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea proprietății private a copiilor. Copiii sau reprezentanții lor legali sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul lor la clădirile, spațiile, inventar, etc. ale Teatrului Vienez de Copii. Această răspundere include, de asemenea, astfel de daune și în alte locații care sunt utilizate de Teatrul Vienez de Copii ca parte a cursurilor, spectacolelor, activităților sale. 

10. Confidentialitate

Consultați GDPR