Scop
Formarea cadrelor didactice, cu privire la amprenta ecologică, pentru a familiariza și sensibiliza elevii cu privire la protejarea mediului înconjurător.

Context

Deși ecologismul este în creștere în întreaga Europă, consumerismul și producția de masă sunt încă adânc înrădăcinate în societate. În România, două documente recente – cel de-al cincilea Raport național privind
Convenția privind diversitatea biologică și Strategia națională de dezvoltare durabilă (SNDD) – subliniază necesitatea unor stiluri de viață mai durabile. Ambele documente identifică educația și sensibilizarea tinerilor și a cadrelor didactice drept abordări-cheie în acest sens.

Proiect 
Proiectul își propune să instruiască 60 de cadre didactice din minimum 20 de licee din 25%, din județele României, cu instrumentele necesare, pentru a-și familiariza și sensibiliza elevii cu privire la importanța protecției mediului. Acest lucru duce la o mai mare conștientizare a problemelor de mediu în rândul elevilor lor și la obiceiuri mai durabile pentru generația următoare, reducând, astfel, amprenta ecologică a României pe termen lung. Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul se bazează pe două proiecte implementate anterior, și anume Reducerea amprentei prin conștientizare ecologică (REFE) și Sustainaware, care au dezvoltat un curriculum privind amprenta ecologică, precum și un instrument de măsurare a amprentei  ecologice. În plus față de aceste realizări, proiectul EcoFootprint pune bazele
primului calculator de măsurare a amprentei ecologice care va putea fi folosit de publicul larg. De asemenea, vor fi organizate cursuri de formare și va fi dezvoltată o platformă de eLearning pentru profesori, pentru a le îmbunătăți cunoștințele și a le oferi o bază solidă. În plus, proiectul furnizează materiale de formare concepte de experți care activează în această zonă a protejării mediului înconjurător.

Informații despre proiect
Țări partenere: România, Austria, Germania, Slovenia
Durata proiectului: 01/01/2023 – 31/12/2024
Finanțare:  € 507,545.72
Grupuri țintă: Școli, Profesori, Studenți, Primării, Societatea civilă, ONG-uri, administrația publică locală și centrală
Leaderul de parteneriat: Asociația Teatrul Vienez de Copii – Copiii Joacă Teatru
Partenerii proiectului: Institute for Health and Environment, Schule für das Leben /School for Life, Babes – Bolyai University, Cluj Napoca (Faculty of Psychology and Educational Sciences department), Carpe Europe. 
Proiect finanțat prin EUKI – Inițiativa Climatică Europeană.
 
Pentru mai multe informații, urmăriți proiectul aici:
Newsletter Ecofootprint 1
Newsletter Ecofootprint 2
Newsletter Ecofootprint 3